Obchodní a korporátní právo

Obchodní a korporátní právo zaujímá významnou část naší advokátní praxe a máme pro tuto velice významnou oblast právních služeb specialisty, kteří mnoho času pracovali pro ty nejvýznamnější advokátní kanceláře v oboru. Pomáháme vám tak, abychom vždy v maximální míře zastávali vaše zájmy a práva. Víme, že obchodní vztahy jsou kromě gentleman agreement svázány s nepřeberným množstvím pravidel, povinností, kontraktů, sporů a situací, které vyžadují odbornou pomoc právě proto, aby se podnikatel primárně předem vyhnul jakýmkoli komplikacím, a pokud již nastanou, aby na ně byl připraven a stál vždy v co možná nejlepší pozici. Snažíme se klienta vždy pravdivě seznámit se situací, ve které se nachází, aby mohl vyhodnotit +/-a udělat správné rozhodnutí. Protože máme sami obchodní zkušenosti, pohlížíme na vaše obchody a smlouvy v širších souvislostech a umíme v nich prakticky najít silná i slabá místa. Při vyjednávání obsahu smluv se snažíme jednat tak, abychom uzavření smlouvy podpořili, nikoli obchod nadbytečnou byrokracií zatížili či dokonce znemožnili. Netlačíme klienty k vedení zbytečných sporů. Příkladem můžeme uvést nejběžnější požadavky našich klientů, které spočívající v zakládání obchodních korporací a zastupování při přihlášení společností k DPH, tvorbě rozmanitých smluv, dohod, listin a právních analýz, a to včetně korporátního práva. Máme bohatou zkušenost s přípravou společenských smluv a stanov společnosti, tvorbou zápisů z valné hromady a s převody obchodních podílů či akcií. Současně nabízíme právní služby v souvislosti s úpravou vztahů uvnitř společnosti, správy obchodní společnosti a změnami v obchodní společnosti. Specializujeme se na zvyšování/snižování obchodního kapitálu, změny zakladatelských listin a převody podílů či akcií, a to včetně zápisu do obchodního rejstříku. Dále poskytujeme právní služby v souvislosti s transformací či likvidací společnosti.

Součástí našich služeb je:

Právo & život

Občanské právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Nemovitostní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Rodinné právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Soudní i mimosoudní řešení sporů

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Dědické právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Vymáhání pohledávek

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Právo & business

Obchodní a korporátní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Insolvenční právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Zakládání obchodních korporací

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Smluvní a závazkové právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Zakl. evropských a offshore spol.

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Oddlužení

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Právo & společnost

Právní pomoc městům a obcím

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Veřejné zakázky

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Pracovní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Trestní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Správní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Autorské právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Kontaktujte nás

Konzultujte s námi bezplatně Váš problém pomocí webového formuláře či telefonicky. Záleží nám na osudu každého klienta a je naší prioritou zajistit Vaši spokojenost s přístupem, rychlostía pečlivostí námi odvedené práce.

Adresa

Francouzská 299/98
Praha 10 - Vršovice
101 00

E-mail

info@uplegal.cz

Telefon

+420 777 737 747