Vymáhání pohledávek

Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme pravidelně právní služby v oblasti vymáhání pohledávek a předcházení jejich vzniku. Ať už jde o pohledávky z podnikání, dlužné výživné, nebo vzniklé jiným způsobem, přistupujeme ke každému vymáhání pohledávek aktivně dle individuálních požadavků a snažíme se o co nejefektivnější úspěšnost. Spolupracujeme s vlastními a ověřenými exekutory, u kterých máme jistotu, že budou aktivně lustrovat majetek dlužníků. Hlídáme, zda dlužníci nepodali insolvenční návrh, v důsledku čehož by věřitel mohl o svou pohledávku přijít. Poskytujeme právní služby od převzetí případu až do vyřešení věci a naším cílem je uhrazení celé dlužné částky včetně příslušenství. Primárně se snažíme o vyřešení sporu mimosoudním jednáním s dlužníkem, a to návrhem o uzavření dohody o narovnání či dohody o splátkovém kalendáři. V případě liknavosti dlužníka zastupujeme klienta v soudním a následně i exekučním řízení. V případě platební neschopnosti dlužníka zastupujeme klienta v insolvenčním řízení.

Protože máme za to, že neuhrazeným pohledávkách je nutné spíše předcházet, než následně řešit jejich vymáhání, zkontrolujeme vaší smluvní dokumentaci a případně ji upravíme tak, aby vaše pozice věřitele byla v případě vzniku dluhu co nejsilnější.  

Součástí našich právních služeb je:

Právo & život

Občanské právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Nemovitostní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Rodinné právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Soudní i mimosoudní řešení sporů

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Dědické právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Vymáhání pohledávek

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Právo & business

Obchodní a korporátní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Insolvenční právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Zakládání obchodních korporací

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Smluvní a závazkové právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Zakl. evropských a offshore spol.

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Oddlužení

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Právo & společnost

Právní pomoc městům a obcím

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Veřejné zakázky

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Pracovní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Trestní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Správní právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Autorské právo

Krátký popis dané kategorie v jedné větě.

Číst více >

Kontaktujte nás

Konzultujte s námi bezplatně Váš problém pomocí webového formuláře či telefonicky. Záleží nám na osudu každého klienta a je naší prioritou zajistit Vaši spokojenost s přístupem, rychlostía pečlivostí námi odvedené práce.

Adresa

Francouzská 299/98
Praha 10 - Vršovice
101 00

E-mail

info@uplegal.cz

Telefon

+420 777 737 747