UP Legal - právní služby
Francouzská 299/98, Praha 10 - Vršovice
+420 777 737 747
info@uplegal.cz
Menu

Cena právních služeb

Cena právních služeb

Výše odměny advokátní kanceláře je smluvní a se řídí dohodou s klientem. Odměna je dle vhodnosti zpravidla buď hodinová, úkonová, nebo jako celková za určitou ucelenou službu. Není-li odměna advokáta určena dohodou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu, ve znění pozdějších změn. Advokátním tarifem se řídí odměna i v případě, že byla mezi advokátem a klientem sjednána odměna ve formě provize z vymožené částky, avšak před pravomocným skončením věci došlo k ukončení smlouvy o právním zastoupení.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.
Top closearrow-circle-o-downellipsis-v