Nabídkamajetku

Prodej cenných papírů z insolvenčního řízení

12. 11. 2020
Nabízím k prodeji cenné papíry z majetkové podstaty dlužníka. Č.j.: MSPH 60 INS 11238/2018
  • Cenné papíry ŠKODA a.s., akcie, počet 13,jmenovitá hodnota 1 000,- Kč, označení emise: CS0005041250
  • Cenné papíry ECOTRADE, akcie, počet 84, jmenovitá hodnota 12, označení emise: CZ0005100958
  • Cenné papíry IP BANKA, akcie, počet 129, jm. hodnota 100,-Kč,označení emise: CZ0008002854
  • Cenné papíry EQUITY HOLDING, akcie, počet 65, jm.hodnota 500,- Kč,označení emise: CZ0009084604
  • Cenné papíry HARVARD. PRŮM. HOLD, akcie, počet 38, jm. hodnota 1000,- Kč, označení emise: CZ0009086708
  • Cenné papíry CHEMAPOL GROUP PHA, akcie, počet 1, jm. hodnota 1000,- Kč. označení emise: CZ0009080602
  • Cenné papíry Lobkowiczký pivovar, akcie, počet 10 ks kmenové akcie na jméno, jm. hodnota 200 000,- Kč
Kontaktovat nás

Pozemky Velké Opatovice, okres Blansko

26. 8. 2020
V rámci insolvenčního řízení nabízíme k prodeji nemovitosti v okrese Blansko, obci Velké Opatovice, k.ú. Velká Roudka, zapsané na LV 31. Jedná se o pozemek – parcelu 124 o výměře 924 m2, zahrada, a pozemek – parcela 270/6 o výměře 230 m2, ostatní plocha. Nemovitosti jsou v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Cena stanovená znalcem: 60.000,-Kč.
Kontaktovat nás

Prodej pozemků Hořejší Vrchlabí

10. 8. 2020

V rámci insolvenčního řízení nabízíme k prodeji pozemky v zahrádkářské osadě Horská, obec Vrchlabí, okres Trutnov.

1) Pozemek v katastrálním území: Hořejší Vrchlabí, okres: Trutnov, obec: Vrchlabí, parcela 148/11 o výměře 535 m2, trvale travnatý porost.

2) Pozemek v katastrálním území: Hořejší Vrchlabí, okres: Trutnov, obec: Vrchlabí, vl. podíl 1/22 na parcele 149/5 o výměře 98 m2, ostatní plocha

3) Pozemek v katastrálním území: Hořejší Vrchlabí, okres: Trutnov, obec: Vrchlabí, vl. podíl 1/22 na parcele 148/1 o výměře 4650 m2, trvale travnatý porost.

Cena: 299.000,-Kč

 

Kontaktovat nás
Top