UP Legal - právní služby
Francouzská 299/98, Praha 10 - Vršovice
+420 777 737 747
info@uplegal.cz
Menu

společný zmocněnec poškozených Unique Global Investment (UGI)

Mgr. Lukáš Hojdn, LL.M.
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.M.

V případech, kdy je velké množství poškozených, rohodne soud o tom, že mohou uplatňovat svá práva (zejména právo na náhradu škody) pouze prostřednictvím společného zmocněnce. Tak tomu je i v případě trestního řízení proti osobám, které vystupovaly za společnost Unique Global Investment, s.r.o. (UGI), a které měly prostřednictvím internetového portálu www.ugi.direct poskytovat investiční služby, jejichž deklarovaný účel byl zhodnocení peněžních vkladů nereálným zhodnocením ve výši 11% - 25% měsíčně. Stíhané osoby měly svým jednáním způsobit škodu ve výši nejméně 245.147.667,-Kč.

Vzhledem ke zjištěnému počtu poškozených přes 950 fyzických a právnických osob rozhodl Městský soud v Brně v souladu s §44 odst.2 trestního řádu o tom, že poškození mohou svá práva uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce a naše advokátní kancelář byla oslovena, zda bychom se mohli společného zmocněnce poškozených ujmout.

POZOR - poškození, kteří si nezvolí společného zmocněnce, nebudou moci škodu v trestním řízení uplatnit.

Vzhledem k množícím se dotazům byla vytvořena tato informační stránka pro poškozené, na které bude možné nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy a jednoduché shrnutí podmínek pro společné zastupování poškozených v případu Unique Global Investment .

Obecně lze připomeneout, že zastupování velkého množství osob není efektivní pouze z důvodu hospodárnosti soudního řízení, ale i hospodárnosti vůči poškozeným, jelikož je vždy mnohem efektivnější, když se větší množství osob složí na jedno právní zastoupení, než aby měl každý poškozený své právní zastoupení.  Vzhledem k tomu, že nyní ještě není možné říci, jaké celkové množství osob bude nakonec svá práva poškozených uplatňovat, nevyžaduje naše advokátní kancelář při převzetí právního zastoupení (tzn. při podpisu plné moci) žádnou finanční zálohu. Odměna advokátní kanceláře bude vždy rozdělena mezi poškozené, přičemž se počítá s tím, že nejběžnějším a nejspravedlivějším postupem bude rozdělení odměny podle poměru přihlášené škody konkrétní osoby vůči celkové přihlášené škodě všech osob, které bude naše advokátní kancelář zastupovat tzn. pokud bude přihlášená škoda osoby A 10.000,-Kč  a osoby B 100.000,-Kč, uhradí z celkové odměny osoba B 10x více než osoba A. Současně klienti nikdy nezaplatí více, než kolik bylo pro ně vymoženo. Pokud by se tedy např. nevymohly žádné prostředky, klienti advokátní kanceláři nehradil nic. V rámci trestního řízení budeme požadovat i to, aby soud přiznal poškozeným náhradu nákladů právního zastoupení (více viz níže).

Až ve chvíli, kdy bude zcela zřejmé, kolik osob budeme zastupovat a jaký podíl nákladů ponese každý zastoupený, dojde k přesnému přepočtu podílu na nákladech jednotlivých osob. O tom, jaký podíl na náklady právního zastoupení připadá na vás konkrétně, budete přesně informováni. Garantujeme, že do té doby nebude naše advokátní kancelář požadovat žádnou odměnu za právní zastoupení a do tohoto okamžiku bude možné právní zastoupení bez jakéhokoli plnění zrušit či změnit. Možnost zrušení či změny právního zastoupení garantuje klientům i český právní řád skrze předpisy související s výkonem  advokacie.

V tuto chvíli je situace tedy taková, že naše advokátní kancelář shromažďuje plné moci od poškozených, aby mohla soudu sdělit, že dané osoby zastupuje. Od toho okamžiku bude za zastoupené přijímat od soudu písemnosti, v řízení za ně vystupovat, uplatňovat škodu atd.

Odměna naší advokátní kanceláře je hodinová a počítá se s odměnou ve výši 2.300/hod. poskytnuté právní služby, přičemž jak je uvedeno výše, přesná část odměny připadající na poškozeného bude sdělena každému poškozenému ještě předtím, než dojde k zahájení poskytování placených služeb.

Tato informační stránka bude i nadále zachována a budou se na ni v případě potřeby doplňovat i idalší informace, které budou pro poškozené zastoupené naší advokátní kanceláří důležité. Tato informační stránka bude stále přístupná a aktuální.  

VZOR PLNÉ MOCI ke stažení ZDE . Plnou moc je jednoduše možné stáhnout v běžně dostupném formátu .doc např. pro word. Na žlutě označená místa doplnit vaše údaje vč. kontaktů, informovat nás např. emailem na o jejím podpisu (info@uplegal.cz), abychom o tom předem věděli a odeslat na adresu naší AK běžným dopisem, přinést osobně či zaslat elektronicky na totožný email.


doplnění 23.9.2023

V rámci trestního řízní budeme požadovat i náhradu nákladů za právní zastoupení poškozených. Pokud dojde k pravomocnému odsouzení obviněných, soud ji poškozeným přizná. Pokud se podaří vymoci dostatek finančních prostředků na to, aby to pokrylo náhradu nákladů právního zastoupení, pak dokonce nebude poškozené právní zastoupení stát nic a uhradí se zcela z vymožených peněz. To by byla ta nejlepší možná alternativa. Nyní nelze předjímat, jak to v tomto ohledu dopadne.  

Po konzultaci s některými z poškozených doplňujeme informaci, že oslovíme rakouský soud a zjistíme průběh tamního trestního řízení, aby toto nemusel dělat každý poškozený samostatně.

K dotazům, zda musejí poškození reagovat na výzvy soudu k doplnění informací k výši škody i v přípdě, že toto již před několika lety sdělili PČR uvádíme, že velmi doporučujeme soudu reagovat a požadované informace sdělit. Roli může hrát i to, v jakém stádiu trestního řízení jste informace PČR sdělovali. V zásadě je možné klidně vzít původní listiny, případně protokoly od PČR, pokud je ještě máte a znovu je soudu poslat se sdělením, že od doby posledního sdělení výše škody se nic nezměnilo. Samozřejmě máte prostor doplnit i další skutečnosti, pokud by toho soud požadoval více, než PČR připrvním vyčíslení škody.

Mgr. Lukáš Hojdn, LL.M.
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.M.
Top closearrow-circle-o-downellipsis-v