Insolvenční právo

Insolvenční právo

Insolvenční právo je velice dynamicky se rozvíjející právní oblast, která se v čase rychle mění. Pro naše klienty z řad věřitelů i dlužníků poskytujeme právní služby v oboru insolvenčního práva spočívající v zastupování dlužníka či věřitele při vstupu do insolvence a v průběhu insolvenčního řízení. V případě klienta dlužníka poskytujeme právní služby v souvislosti se sepsáním insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení. V případě klienta věřitele poskytujeme právní služby spočívající v sepisu přihlášky do insolvenčního řízení, sledování plnění dlužníka v rámci insolvenčního řízení a také v zastupování při přezkumných jednání a incidenčních sporech. Náš specializovaný tým se také zaměřuje na vymáhání náhrady škody způsobené šikanózními insolvenčními návrhy.

Pro velké věřitele s vysokým podílem pohledávek v jednotlivých insolvenčních řízeních můžeme garantovat, že spolupracujeme s vlastními a ověřenými insolvenčními správci, u kterých máme jistotu, že budou-li převoleni, budou aktivně zjišťovat majetek dlužníků a jejich pohledávky za třetími osobami, jakož i rozporovat nezákonné pohledávky, které by jinak mohli v rámci insolvenčního řízení snižovat nárok věřitelů s řádnými pohledávkami.

Součástí našich služeb je:

  • příprava insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení
  • příprava přihlášky do insolvenčního řízení
  • zastupování klienta při přezkumném jednání
  • zastupování klienta v incidenčních sporech
  • zastupování klienta při vymáhání náhrady škody v souvislosti s tzv. šikanózními insolventními návrhy
Top