Pracovní právo

Pracovní právo

Pro každého našeho klienta poskytujeme právní služby v oboru pracovního práva spočívající v zastupování zaměstnanců či zaměstnavatelů ve sporech vyplývajících z pracovněprávního poměru. Dále máme bohaté zkušenosti s uplatňováním nároků zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru, a to včetně vymáhání náhrady škody či ušlého zisku. Naše právní praxe se specializuje také na vymáhání nároků klienta z neplatného rozvázání pracovního poměru.

Součástí našich služeb je:

  • příprava pracovní smlouvy,
  • příprava dohod (dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti),
  • příprava vnitřních předpisů včetně pracovního či organizačního řádu,
  • příprava rozhodnutí o jmenování vedoucích pracovníků do funkce,
  • příprava dokumentů týkajících se změny pracovního poměru,
  • příprava dokumentů týkajících se ukončení pracovního poměru (výpověď, dohoda o ukončení)
  • zastupování klienta v pracovněprávních sporech.
Top