UP Legal - právní služby
Francouzská 299/98, Praha 10 - Vršovice
+420 777 737 747
info@uplegal.cz
Menu
Obchodní a korporátní právo

Obchodní a korporátní právo

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Obchodní a korporátní právo zaujímá významnou část naší advokátní praxe a máme pro tuto velice významnou oblast právních služeb specialisty, kteří mnoho času pracovali pro ty nejvýznamnější advokátní kanceláře v oboru. Pomáháme vám tak, abychom vždy v maximální míře zastávali vaše zájmy a práva. Víme, že obchodní vztahy jsou kromě gentleman agreement svázány s nepřeberným množstvím pravidel, povinností, kontraktů, sporů a situací, které vyžadují odbornou pomoc právě proto, aby se podnikatel primárně předem vyhnul jakýmkoli komplikacím, a pokud již nastanou, aby na ně byl připraven a stál vždy v co možná nejlepší pozici. Snažíme se klienta vždy pravdivě seznámit se situací, ve které se nachází, aby mohl vyhodnotit +/-a udělat správné rozhodnutí. Protože máme sami obchodní zkušenosti, pohlížíme na vaše obchody a smlouvy v širších souvislostech a umíme v nich prakticky najít silná i slabá místa. Při vyjednávání obsahu smluv se snažíme jednat tak, abychom uzavření smlouvy podpořili, nikoli obchod nadbytečnou byrokracií zatížili či dokonce znemožnili. Netlačíme klienty k vedení zbytečných sporů. Příkladem můžeme uvést nejběžnější požadavky našich klientů, které spočívající v zakládání obchodních korporací a zastupování při přihlášení společností k DPH, tvorbě rozmanitých smluv, dohod, listin a právních analýz, a to včetně korporátního práva. Máme bohatou zkušenost s přípravou společenských smluv a stanov společnosti, tvorbou zápisů z valné hromady a s převody obchodních podílů či akcií. Současně nabízíme právní služby v souvislosti s úpravou vztahů uvnitř společnosti, správy obchodní společnosti a změnami v obchodní společnosti. Specializujeme se na zvyšování/snižování obchodního kapitálu, změny zakladatelských listin a převody podílů či akcií, a to včetně zápisu do obchodního rejstříku. Dále poskytujeme právní služby v souvislosti s transformací či likvidací společnosti.

Součástí našich služeb je:

 • poskytování právních služeb obchodním korporacím i družstvům
 • smluvní i mimo-smluvní agenda s obchodními vztahy související
 • příprava zakladatelských smluv
 • příprava vnitřních předpisů
 • příprava manažerských smluv
 • příprava smluv o převodu podílu či akcií
 • příprava návrhu na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku
 • zajištění účetního a daňového poradenství
 • příprava dokumentů týkající se zrušení obchodních společností
 • příprava návrhu na zrušení obchodní společnosti do obchodního rejstříku
 • zastupování klientů před soudními a správními orgány
 • zastupování klientů před orgány veřejné moci

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Top closearrow-circle-o-downellipsis-v