Soudní i mimosoudní řešení sporů

Soudní i mimosoudní řešení sporů

Každý z nás se ve svém životě setkal se situací, kdy řešil s jiným nepříjemný spor, ať už šlo o určení vlastnického práva věci, nesprávně odvedeného díla, neshody o poloze hranice pozemku, náhrady vzniklé škody apod. Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby ve sporné agendě, spočívající v zastupování klientů v soudních sporech i ve sporech vedených mimosoudně. Máme bohaté zkušenosti v jednání s protistranou s cílem smírného řešení věci, je-li to v dané situaci možné. Dále poskytujeme právní služby v exekučním řízení či při výkonu rozhodnutí před soudem. V našem týmu máme zkušeného odborníka přes rozhodčí řízení a během naší praxe jsme se zúčastnili i několika mediačních řízení.

Spolupracujeme s vlastními a ověřenými exekutory, u kterých máme jistotu, že budou aktivně lustrovat majetek dlužníků. Hlídáme, zda dlužníci nepodali insolvenční návrh, v důsledku čehož by věřitel mohl o svou pohledávku přijít.

Součástí našich služeb je:

  • zastupování klienta při mimosoudních jednání, moderování takových jednání, jakož i příprava zápisů z jednání apod.,
  • zastupování klienta před soudy včetně přípravy podání,
  • příprava návrhu na výkon rozhodnutí,
  • příprava exekučního návrhu,
  • zastupování klienta v exekučním řízení,
  • zastupování klienta v mediačním řízení,
Top