Dědické právo

Dědické právo

Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oboru dědického práva, zejména pak při tvorbě dokumentů souvisejících s dědictvím. Zůstavitelům jsme schopni poradit, jak správně sepsat závěť, nebo je seznámit se všemi možnostmi spojenými s tím, jak mohou naložit se svým majetkem za svého života. Dědicům jsme schopni poradit ohledně základních institutů dědického práva (zřeknutí se dědictví, odmítnutí dědictví,…) a poučit je o možnosti učinit výhradu soupisu v případě, kdy je dědictví zadlužené.

Máme zkušenosti se zastupováním dědiců v dědickém řízení a také v navazujících soudních sporech.

Součástí našich služeb je:

  • příprava/tvorba závěti, dědické smlouvy či prohlášení o vydědění
  • zastupování v dědickém řízení
  • zastupování v rámci vypořádání dědictví – odmítnutí dědictví, dědické dohody
  • zastupování v rámci dodatečného projednání dědictví
  • příprava/tvorba přihlášky do dědického řízení
Top