Občanské právo

Občanské právo

Občanské právo zaujímá nejširší okruh právních vztahů, které dopadají na situace každodenního života. Vychází z něho množství více či méně složitých situací, se kterými se vám, klientům naší advokátní kanceláře, snažíme pomáhat. V maximální míře zastáváme právě vaše zájmy a práva. V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby spočívající v právní analýze případu, přípravě smluv, jakož i dalších dokumentů, řešení naléhavých situací či právního zastoupení u soudu v případě sporné i nesporné agendy. Právní služby poskytujeme i v anglickém a německém jazyce.

Protože máme v kanceláři zkušené kolegy zaměřené na různá odvětví práva, máme bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb i ve všech oblastech práva občanského. Z každodenní agendy lze uvést smluvní agendu, nemovitostní právo, , náhradu škody vč. škody na zdraví, rodinné právo, dědické právo, bytové právo včetně problematiku společenství vlastníků jednotek, spotřebitelské spory apod.

Součástí našich služeb je:

  • příprava, analýza či revize smluvní dokumentace,
  • příprava občanskoprávních žalob,
  • vymáhání náhrady škody s cílem dosáhnout adekvátního odškodnění pro našeho klienta. V případě náhrady škody na zdraví je odměna odvozena až od opravdu vymožené částky pro klienta,
  • Vymáhání pohledávek,
  • zastoupení spotřebitele v reklamačních řízení,
  • rodinné spory včetně zastoupení před soudem či podání návrhu na předběžné opatření,
  • sousedské spory včetně zastoupení před soudem či podání návrhu na předběžné opatření,
  • příprava/tvorba a analýza kupních smluv,
  • příprava/tvorba a analýza nájemních smluv,
  • zastupování společenství vlastníků jednotek, transformace a rozdělení bytových domů na jednotky, pomoc při přípravě podkladů, organizaci a průběhu shromáždění vlastníků jednotek.
Top