Rodinné právo

Rodinné právo

Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oblasti rodinného práva, a to včetně majetkového režimu manželů – před vznikem manželství i během manželství. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v řízení o rozvod manželství, včetně vypořádání majetkových vztahů, s úpravou péče o nezletilé děti a určení výše výživného. V praxi jsme se mnohokrát setkali i s problematikou určení či popření otcovství, tedy i v této oblasti rovněž nabízíme naše právní služby. Specializujeme se také na úzkou oblast rodinného práva – osvojení zletilých i nezletilých dětí. V případě akutní potřeby klienta podáme bez zbytečných odkladů návrh na vydání předběžného opatření.

Součástí našich služeb je:

  • příprava předmanželských smluv
  • příprava smluv o majetkovém režimu společného jmění manželů
  • příprava návrhu na rozvod manželství
  • příprava návrhu na úpravu styku k nezletilému dítěti včetně určení výživného
  • příprava předběžného opatření
  • příprava žaloba na určení či popření otcovství
  • příprava návrhu na osvojení
  • zastupování klienta v soudním řízení
Top