Nemovitostní právo

Nemovitostní právo

Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oblasti nemovitostí a práv s nimi spojených. Ať už jde o běžnou agendu či developerské projekty, naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství ohledně nakládání s nemovitostmi. Může se jednat o revizi či přípravu smluv o převodu nemovitostí, dělení pozemků, zakládání či vypovězení nájemních vztahů a záležitostí související s bytovým právem. V souvislosti s právní službou je pro nás samozřejmostí i poradenství v oblasti příslušných daňových povinností a mnohdy navazujícím stavebním řízení.

Součástí našich služeb je:

  • příprava smluvní dokumentace k převodu vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak vyhotovení kupní či darovací smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
  • ověření podpisů v místě uzavření převodních smluv,
  • příprava podkladů pro rozdělení pozemku,
  • příprava smluvní dokumentace a podkladů ke zřízení či zrušení věcného břemene,
  • příprava smluvní dokumentace a podkladů ke zřízení či zrušení zástavního práva,
  • příprava smluvní dokumentace ke zřízení či zrušení předkupní práva,
  • příprava a právní analýza nájemních smluv,
  • příprava a právní analýza pachtovních smluv,
  • zastupování ve stavebním řízení.
Top