Správa pohledávek

Správa pohledávek

Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme pravidelně právní služby v oblasti vymáhání pohledávek a předcházení jejich vzniku. Ať už jde o pohledávky z podnikání, dlužné výživné, nebo vzniklé jiným způsobem, přistupujeme ke každému vymáhání pohledávek aktivně dle individuálních požadavků a snažíme se o co nejefektivnější úspěšnost. Spolupracujeme s vlastními a ověřenými exekutory, u kterých máme jistotu, že budou aktivně lustrovat majetek dlužníků. Hlídáme, zda dlužníci nepodali insolvenční návrh, v důsledku čehož by věřitel mohl o svou pohledávku přijít. Poskytujeme právní služby od převzetí případu až do vyřešení věci a naším cílem je uhrazení celé dlužné částky včetně příslušenství. Primárně se snažíme o vyřešení sporu mimosoudním jednáním s dlužníkem, a to návrhem o uzavření dohody o narovnání či dohody o splátkovém kalendáři. V případě liknavosti dlužníka zastupujeme klienta v soudním a následně i exekučním řízení. V případě platební neschopnosti dlužníka zastupujeme klienta v insolvenčním řízení.

Protože máme za to, že neuhrazeným pohledávkách je nutné spíše předcházet, než následně řešit jejich vymáhání, zkontrolujeme vaší smluvní dokumentaci a případně ji upravíme tak, aby vaše pozice věřitele byla v případě vzniku dluhu co nejsilnější.

Součástí našich služeb je:

  • příprava dokumentů – předžalobní výzvy, uznání dluhu, dohoda o narovnání
  • příprava zajišťovacích dokumentů – zástavní smlouvy, směnky, ručení
  • zastupování klienta v soudním řízení – příprava žaloby či platebního rozkazu a následná účast na soudním jednání
  • zastupování klienta v exekučním řízení – příprava exekučního návrhu a následná komunikace s exekutorem
  • zastupování klienta v insolvenčním řízení
Top