Právní pomoc městům a obcím

Právní pomoc městům a obcím

Státní správa i samospráva jsou velice specifická právní odvětví a vyžadují po advokátovi určitou znalost prostředí územních samosprávných celků. Naši klienti při realizaci výkonu samosprávy i státní správy naráží na nepřeberné množství neočekávaných situací, na které musí reagovat a řešit je v souladu s péčí řádného hospodáře. Ze zkušeností víme, že ať už jde o rozhodnutí starosty, rady obce či městské části, nebo vedoucích odborů, musí se rozhodnutí opírat o názor odborníka tak, aby rozhodnutí nepřineslo jeho autorovi v budoucnu těžkou hlavu. Víme, že vždy nekomunikujeme s právními odborníky a umíme vám jednoduše vysvětlit, jak v konkrétních situacích postupovat. Právní služby veřejnoprávním korporacím jsou vždy pestrou paletou případů. Můžete nás oslovit jak s přípravou či revizí smluv, uplatnění smluvní pokuty z vady díla až po stanoviska k výkladu ustanovení jednotlivých zákonů. Velice specifickou skupinou právních služeb jsou reklamace díla. Zhotovitelé odvedou v některých případech práci tak špatně, že náklady na opravu díla jeho cenu v krátkém čase velice navýší.

Součástí našich služeb je:

  • tvorba smluvní dokumentace a právních stanovisek,
  • právní analýza dokumentů a situací,
  • vymáhání pohledávek,
  • vymáhání náhrady škody či smluvní pokuty,
  • reklamace díla.
Top