Správní právo

Správní právo

Správní právo je velice specifická oblast práva, která oproti právu občanskému a obchodnímu doznává značných odlišností. Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oboru správního práva spočívající v zastoupení klienta ve správním řízení. Máme bohatou zkušenost se zastupováním klientů ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním či v řízení vedeném katastrálním úřadem. Dále poskytujeme právní služby v souvislosti s vymáháním škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.

Součástí našich služeb je:

  • právní analýza případu
  • příprava návrhu na zahájení řízení – oznámení o přestupku,
  • příprava vyjádření či stížností, včetně kasační stížnosti,
  • příprava opravných prostředků – odvolání, rozklad, obnova řízení,
  • zastupování klienta ve správním nebo přestupkovém řízení,
  • zastupování klienta před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu,
  • příprava žaloby v souvislosti s vymáháním škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.
Top