UP Legal - právní služby
Francouzská 299/98, Praha 10 - Vršovice
+420 777 737 747
info@uplegal.cz
Menu
Správní právo

Správní právo

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Správní právo je velice specifická oblast práva, která oproti právu občanskému a obchodnímu doznává značných odlišností. Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oboru správního práva spočívající v zastoupení klienta ve správním řízení. Máme bohatou zkušenost se zastupováním klientů ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním či v řízení vedeném katastrálním úřadem. Dále poskytujeme právní služby v souvislosti s vymáháním škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.

Součástí našich služeb je:

  • právní analýza případu
  • příprava návrhu na zahájení řízení – oznámení o přestupku,
  • příprava vyjádření či stížností, včetně kasační stížnosti,
  • příprava opravných prostředků – odvolání, rozklad, obnova řízení,
  • zastupování klienta ve správním nebo přestupkovém řízení,
  • zastupování klienta před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu,
  • příprava žaloby v souvislosti s vymáháním škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Top closearrow-circle-o-downellipsis-v