Oddlužení

Oddlužení

Pro naše klienty poskytujeme právní služby v souvislosti s oddlužením. Náš tým vyhodnotí ekonomickou situaci klienta a navrhne, zda je pro něj výhodné využít institut oddlužení včetně nastínění následného postupu. Připravíme veškeré podklady pro zahájení insolvenčního řízení a jsme připraveni klienta zastupovat po celou dobu probíhajícího oddlužení. Právní služby poskytujeme dlužníkům i těm, kteří si chtějí do insolvenčního řízení přihlásit svoji pohledávku. Právní služby poskytujeme i pro případ incidenčního sporu o popření pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Součástí našich služeb je:

  • právní analýza ekonomické situace dlužníka
  • příprava/tvorba návrhu na zahájení insolvenčního řízení včetně veškerých podkladů
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • zastupování klienta v incidenčních sporech
Top