UP Legal - právní služby
Francouzská 299/98, Praha 10 - Vršovice
+420 777 737 747
info@uplegal.cz
Menu
Smluvní a závazkové právo

Smluvní a závazkové právo

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Závazky (zjednodušeně řečeno lze chápat jako smlouvy) vznikají každodenně při běžných činnostech, ač si to mnoho lidí ani nemusí uvědomovat. V zásadnějších záležitostech je však velmi důležité nastavit závazek mezi stranami správně tak, aby bylo nesporné, jaká práva a povinnosti mezi sebou smluvní strany mají a domluvit se praktických otázkách budoucího fungování stran smlouvy. Připravit se na co nejširší možný rozsah situací není vůbec jednoduché, ostatně jak nám ukázaly události posledních let. Neváhejte se na nás obrátit a velice rádi s Vámi zkonzultujeme, zda má smysl Vaši situaci řešit prostřednictvím advokátní kanceláře. V případě, že tomu tak bude, provedeme Vás přípravou smluvní dokumentace, poradíme Vám, jakou smlouvu by bylo vhodné uzavřít a které situace ve smlouvě ošetřit. Doprovodíme Vás vyjednáváním o smlouvě a pomůžeme Vám s druhou stranou dojít k vzájemně uspokojivému výsledku. Právní pomoc poskytujeme jak při obchodních transakcích (smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, smlouvy o spolupráci atd.), tak v občanskoprávních záležitostech (darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva, zřízení věcného břemene / služebnosti atd.).

Nejběžnějším příkladem, kdy je asistence advokátní kanceláře vhodná může být darování bytu staršími rodiči svým dětem s možným zřízením věcného břemene či zákazem zcizení a zatížení tak, aby rodiče mohli v klidu dožít v darovaných nemovitostech.

Součástí našich služeb je:

  • Prostudování situace a doporučení optimálního řešení a postupu
  • Analýza rizik a výhod
  • Kontrola či revize smluvní dokumentace
  • Poskytnutí stanoviska k již uzavřené smluvní dokumentaci v případě sporů, či nejasností
  • Pomoc při sporech souvisejících s uzavřenou smluvní dokumentací
  • Asistence při kontraktačním procesu a souvisejícím vyjednávání o smlouvě samotné
  • Vymáhání nároků vyplývajících ze smluv

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Top closearrow-circle-o-downellipsis-v