Autorské právo

Autorské právo

Pro klienty naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oboru autorského práva, zejména v oblasti autorských děl či jiných nehmotných statků. Naše advokátní kancelář se specializuje především na zastupování klientů ve sporech týkající se ochrany autorských práv, zejména na spory o zneužití autorských práv. Dále se naše advokátní kancelář specializuje na doménové spory.

Součástí našich služeb je:

  • příprava právních a odborných posudků,
  • analýza dokumentů v rámci autorskoprávní ochrany,
  • zastupování klientů při mimosoudním i soudním řízení,
  • právní analýzy v oblasti práv k doménovým jménům,
  • zajištění registrace ochranné známky (včetně území EU).
Top