Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Pro stát, kraje a obce poskytujeme právní služby v oboru veřejných zakázek spočívající v administraci veřejných zakázek vč. řízení, která na zadávací řízení mohou navazovat. Dodavatelům/soutěžitelům veřejných zakázek pomůžeme se zorientovat v předpisech souvisejících se zadávacím řízením a vysvětlíme pozici dodavatele v jednotlivých fázích zadávacího řízení. Zastupujeme dodavatele v soudním řízení i před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Naše advokátní kancelář má zkušenosti s poskytováním právních služeb v rámci zadávacího řízení včetně zpracování opravných prostředků.

Součástí našich služeb je:

  • kompletní administrace veřejných zakázek pro stát, kraje a obce,
  • právní rozbor zákona o zadávání veřejných zakázek,
  • zastupování klienta v zadávacím řízení, a to včetně právního posouzení nabídek,
  • příprava, dokumentů pro uchazeče o veřejnou zakázku,
  • zastupování klienta ve správním řízení.
Top